Miliseum

Miliseum är ett militärhistoriskt museum i Skillingaryd. Projektet utfördes redan 2012 men står sig än idag. Kunden eftersökte ett golv som skulle harmonisera med den miljö som skulle byggas upp inne på Miliseum, och det naturliga valet blev då ett HTC Superfloor Platinum.

Projekt: Miliseum

Yta: ca 900 kvm

Material: HTC Superfloor Platinum